BAKTERİYEL ARITMA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SU & TOPRAK
BİYOREMEDİASYONU

Doğanın Yöntemiyle, Doğa İçin Çalışan Ürünler

Microlife biyoremediasyon ürünleriyle su ve toprak atıklardan arındırılarak yaşam oluşumuna elverişli hale getirilir.

Microlife Toprak & Su Biyoremediasyon Ürünleri İle;

  • Şehir kanalizasyon şebekelerinde tıkanma, koku ve H2S korozyonu önlenir.
  • Göller ve göletlerde ötrofikasyon giderilir, yaşam canlandırılır, bu alanların genel görünümü iyileştirilir.
  • Petrol ve benzeri atık saçılmaları sonrasında su ve toprak hızla temizlenir.
  • Organik atıklardan, kompost üretimi süreci hızlandırılır.

TOPRAK
BİYOREMEDİASYONU

Petrol Saçılmış Topraklar İçin Biyoremediasyon

Microlife DCB serisi biyoremediasyon ürünleriyle su ve toprak atıklardan arındırılarak yaşam oluşumuna elverişli hale getirilir.

Petrol türevleri başta olmak üzere atık saçılmalarında Microlife DCB serisindeki ürünlerin kullanılmasıyla atıkla kirlenmiş toprak hızla eski haline döndürülür. Yapılan saha çalışmalarında C36 ya kadar olan hidrokarbon zincirleri üzerinde ilk 60 günde % 90 oranında giderim sağlandığı, ilk yılın sonunda tamamına yakının giderildiği görüldü. DCB serisindeki ürünlerle istendiğinde toprağın yerinden hiç kaldırılmadan, istendiğinde ise kaldırılıp ayrı bir sahada remediasyonunun sağlanması mümkündür.

UYGULAMA ÖNCESİ

UYGULAMA ÖNCESİ

UYGULAMA SONRASI

UYGULAMA SONRASI

SÜS HAVUZU
TEMİZLİĞİ

Süs Havuzlarında Biyoremediasyon


Ötrofik ve anoksik su ortamında yapılan uygulamalarda tabanda birikmiş septik çamur biyolojik oksidasyonla giderilir. Bu çamurda yuvalanan anaerobik mikroorganizmaların yaşamasına izin verilmediğinden ortamdaki H2S gazı giderilir. Ürünlerdeki mikroorganizmaların algler ve planktonlar üzerindeki etkisiyle ekosistemdeki besin zinciri düzenlenir. Uygulama yapılan göl veya gölet aerobik yaşamın oluşumuna elverişli hale getirilir.

WhatsApp
Hemen Ara