ATIKSU ARITMA
TESİSLERİ

Atıksu Arıtımında Microlife Bakteri Kültürleri

Microlife atıksu arıtma bakterileri, arıtma tesislerinin hızla devreye alınıp verimli şekilde işletilmesini sağlayacak şekilde formüle edildiler.

Microlife Atıksu Arıtma Tesisi Ürünleri ile;

  • Evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinin hızlı şekilde devreye alınmasını sağlar.
  • Biyogaz üretimini artırır.
  • Anaerobik arıtma verimliliğini artırır.
  • Kullanıcının isteğine göre sıvı veya toz formları bulunur.
  • Zehirli endüstriyel atıkların arıtılmasında karşılaşılan sorunları giderir.
  • Toksik şoklar sonrası tesisin tekrar kısa sürede rejime gelmesini sağlar.
  • Flamentli bakteriler gibi istenmeyen türlere karşı etkin mücadelede kullanılır.
  • Düzenli kullanıldığında arıtma tesisinin işletme maliyetini düşürür.

Atıksu arıtma tesislerinde oluşan kokuların giderimi için geliştirdiğimiz ®Neutroair koku giderimi ürünleri için www.neutroair.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

atiksuaritmatesisleri2